CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

01 
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
01 
01.1 
Viengadīgo kultūru audzēšana
011 
01.11 
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
0111 
01.12 
Rīsu audzēšana
0112 
01.13 
Dārzeņu audzēšana
0113 
01.14 
Cukurniedru audzēšana
0114 
01.15 
Tabakas audzēšana
0115 
01.16 
Šķiedraugu audzēšana
0116 
01.19 
Citu viengadīgo kultūru audzēšana
0119 
01.2 
Daudzgadīgo kultūru audzēšana
012 
01.21 
Vīnogu audzēšana
0121 
01.22 
Tropu un subtropu augļu audzēšana
0122 
01.23 
Citrusaugļu audzēšana
0123 
01.24 
Sēkleņu un kauleņu audzēšana
0124 
01.25 
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
0125 
01.26 
Eļļas augu audzēšana
0126 
01.27 
Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana
0127 
01.28 
Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
0128 
01.29 
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana
0129 
01.3 
Augu pavairošana
013 
01.30 
Augu pavairošana
0130 
01.4 
Lopkopība
014 
01.41 
Piena lopkopība
0141 
01.42 
Citu liellopu audzēšana
0141 
01.43 
Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana
0142 
01.44 
Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana
0143 
01.45 
Aitu un kazu audzēšana
0144 
01.46 
Cūkkopība
0145 
01.47 
Putnkopība
0146 
01.49 
Citu dzīvnieku audzēšana
0149 
01.5 
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
015 
01.50 
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
0150 
01.6 
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas
016 
01.61 
Augkopības papilddarbības
0161 
01.62 
Lopkopības papilddarbības
0162 
01.63 
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
0163 
01.64 
Sēklu apstrāde sējai
0164 
01.7 
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
017 
01.70 
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
0170 

Page 1/25  
Top