CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
8730 
87.9 
Kita stacionarinė globos veikla
879 
87.90 
Kita stacionarinė globos veikla
8790 
88 
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
88 
88.1 
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
881 
88.10 
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
8810 
88.9 
Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla
889 
88.91 
Vaikų dienos priežiūros veikla
8890 
88.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
8890 

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

90 
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
90 
90.0 
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
900 
90.01 
Scenos pastatymų veikla
9000 
90.02 
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
9000 
90.03 
Meninė kūryba
9000 
90.04 
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
9000 
91 
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
91 
91.0 
Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
910 
91.01 
Bibliotekų ir archyvų veikla
9101 
91.02 
Muziejų veikla
9102 
91.03 
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas
9102 
91.04 
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla
9103 
92 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92 
92.0 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
920 
92.00 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
9200 
93 
Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
93 
93.1 
Sportinė veikla
931 
93.11 
Sporto įrenginių eksploatavimas
9311 
93.12 
Sporto klubų veikla
9312 
93.13 
Kūno rengybos centrų veikla
9311 
93.19 
Kita sportinė veikla
9319 
93.2 
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
932 
93.21 
Atrakcionų ir teminių parkų veikla
9321 
93.29 
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
9329 

KITA APTARNAVIMO VEIKLA

94 
Narystės organizacijų veikla
94 
94.1 
Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla
941 
94.11 
Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
9411 
94.12 
Profesinių narystės organizacijų veikla
9412 
94.2 
Profesinių sąjungų veikla
942 

Page 24/25  
Top