CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3510 
35.11 
Elektros gamyba
35.12 
Code: 35.12 
Elektros perdavimas
35.13 
Code: 35.13 
Elektros paskirstymas
35.14 
Code: 35.14 
Elektros pardavimas
352 
35.2 
Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
3520 
35.21 
Dujų gamyba
35.22 
Code: 35.22 
Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
35.23 
Code: 35.23 
Dujų pardavimas dujotiekiais
353 
35.3 
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
3530 
35.30 
Garo tiekimas ir oro kondicionavimas


VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
36 
36 
Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
360 
36.0 
Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
3600 
36.00 
Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
37 
37 
Nuotekų valymas
370 
37.0 
Nuotekų valymas
3700 
37.00 
Nuotekų valymas
38 
38 
Atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
381 
38.1 
Atliekų rinkimas
3811 
38.11 
Nepavojingųjų atliekų rinkimas
3812 
38.12 
Pavojingųjų atliekų rinkimas
382 
38.2 
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
3821 
38.21 
Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
3822 
38.22 
Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
383 
38.3 
Medžiagų atgavimas
3830 
38.31 
Mašinų duženų išmontavimas
38.32 
Code: 38.32 
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
39 
39 
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
390 
39.0 
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
3900 
39.00 
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba


STATYBA
41 
41 
Pastatų statyba
410 
41.1 
Statybų plėtra
41.2 
Code: 41.2 
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
4100 
41.10 
Statybų plėtra
41.20 
Code: 41.20 
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
42 
42 
Inžinerinių statinių statyba
421 
42.1 
Kelių ir geležinkelių tiesimas
4210 
42.11 
Kelių ir automagistralių tiesimas
42.12 
Code: 42.12 
Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas

Page 12/25  
Top