CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Profesinių sąjungų veikla
9420 
94.9 
Kitų narystės organizacijų veikla
949 
94.91 
Religinių organizacijų veikla
9491 
94.92 
Politinių organizacijų veikla
9492 
94.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
9499 
95 
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
95 
95.1 
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
951 
95.11 
Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
9511 
95.12 
Ryšių įrangos remontas
9512 
95.2 
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
952 
95.21 
Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas
9521 
95.22 
Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas
9522 
95.23 
Avalynės ir odos gaminių taisymas
9523 
95.24 
Baldų ir interjero reikmenų taisymas
9524 
95.25 
Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
9529 
95.29 
Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
9529 
96 
Kita asmenų aptarnavimo veikla
96 
96.0 
Kita asmenų aptarnavimo veikla
960 
96.01 
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
9601 
96.02 
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
9602 
96.03 
Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
9603 
96.04 
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
9609 
96.09 
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
9609 

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMU

97 
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
97 
97.0 
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
970 
97.00 
Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
9700 
98 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
98 
98.1 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
981 
98.10 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
9810 
98.2 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
982 
98.20 
Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
9820 

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA

99 
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
99 
99.0 
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
990 
99.00 
Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
9900 

Page 25/25  
Top