CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Miškininkystė ir medienos ruoša
02 
02.1 
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
021 
02.10 
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
0210 
02.2 
Medienos ruoša
022 
02.20 
Medienos ruoša
0220 
02.3 
Laukinių ne medžių produktų rinkimas
023 
02.30 
Laukinių ne medžių produktų rinkimas
0230 
02.4 
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
024 
02.40 
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
0240 
03 
Žvejyba ir akvakultūra
03 
03.1 
Žvejyba
031 
03.11 
Jūrinė žvejyba
0311 
03.12 
Gėlųjų vandenų žvejyba
0312 
03.2 
Akvakultūra
032 
03.21 
Jūrinė akvakultūra
0321 
03.22 
Gėlųjų vandenų akvakultūra
0322 

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

05 
Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba
05 
05.1 
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
051 
05.10 
Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
0510 
05.2 
Rusvųjų anglių kasyba
052 
05.20 
Rusvųjų anglių kasyba
0520 
06 
Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba
06 
06.1 
Žalios naftos gavyba
061 
06.10 
Žalios naftos gavyba
0610 
06.2 
Gamtinių dujų gavyba
062 
06.20 
Gamtinių dujų gavyba
0620 
07 
Metalų rūdų kasyba
07 
07.1 
Geležies rūdų kasyba
071 
07.10 
Geležies rūdų kasyba
0710 
07.2 
Spalvotųjų metalų rūdų kasyba
072 
07.21 
Urano ir torio rūdų kasyba
0721 
07.29 
Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba
0729 
08 
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
08 
08.1 
Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
081 
08.11 
Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas
0810 
08.12 
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
0810 
08.9 
Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas
089 
08.91 
Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba
0891 
08.92 
Durpių gavyba
0892 

Page 2/25  
Top