CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba
2814 
28.2 
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
281 
28.21 
Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
2815 
28.22 
Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
2816 
28.23 
Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba
2817 
28.24 
Variklinių rankinių įrankių gamyba
2818 
28.25 
Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
2819 
28.29 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
2819 
28.3 
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
282 
28.30 
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
2821 
28.4 
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
282 
28.41 
Metalo formavimo įrangos gamyba
2822 
28.49 
Kitų staklių gamyba
2822 
28.9 
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
282 
28.91 
Metalurgijos mašinų gamyba
2823 
28.92 
Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
2824 
28.93 
Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
2825 
28.94 
Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
2826 
28.95 
Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
2829 
28.96 
Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
2829 
28.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba
2829 
29 
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
29 
29.1 
Variklinių transporto priemonių gamyba
291 
29.10 
Variklinių transporto priemonių gamyba
2910 
29.2 
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
292 
29.20 
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
2920 
29.3 
Variklinių transporto priemonių ir jų dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba
293 
29.31 
Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba
2930 
29.32 
Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba
2930 
30 
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
30 
30.1 
Įvairių tipų laivų statyba
301 
30.11 
Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
3011 
30.12 
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
3012 
30.2 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
302 
30.20 
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
3020 
30.3 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
303 
30.30 
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
3030 
30.4 
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
304 
30.40 
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
3040 
30.9 
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
309 

Page 10/25  
Top