CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Teisingumo ir teisminė veikla
8423 
84.24 
Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
8423 
84.25 
Priešgaisrinių tarnybų veikla
8423 
84.3 
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
843 
84.30 
Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
8430 

ŠVIETIMAS

85 
Švietimas
85 
85.1 
Ikimokyklinis ugdymas
851 
85.10 
Ikimokyklinis ugdymas
8510 
85.2 
Pradinis ugdymas
851 
85.20 
Pradinis ugdymas
8510 
85.3 
Vidurinis ugdymas
852 
85.31 
Bendrasis vidurinis ugdymas
8521 
85.32 
Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas
8522 
85.4 
Aukštasis mokslas
853 
85.41 
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą
8530 
85.42 
Aukštasis (tretinis) mokslas
8530 
85.5 
Kitas mokymas
854 
85.51 
Sportinis ir rekreacinis švietimas
8541 
85.52 
Kultūrinis švietimas
8542 
85.53 
Vairavimo mokyklų veikla
8549 
85.59 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
8549 
85.6 
Švietimui būdingų paslaugų veikla
855 
85.60 
Švietimui būdingų paslaugų veikla
8550 

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

86 
Žmonių sveikatos priežiūros veikla
86 
86.1 
Ligoninių veikla
861 
86.10 
Ligoninių veikla
8610 
86.2 
Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
862 
86.21 
Bendrosios praktikos gydytojų veikla
8620 
86.22 
Gydytojų specialistų veikla
8620 
86.23 
Odontologinės praktikos veikla
8620 
86.9 
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
869 
86.90 
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
8690 
87 
Kita stacionarinė globos veikla
87 
87.1 
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
871 
87.10 
Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
8710 
87.2 
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
872 
87.20 
Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
8720 
87.3 
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
873 

Page 23/25  
Top