CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Ekskursijų organizatorių veikla
7912 
79.9 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
799 
79.90 
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
7990 
80 
Apsaugos ir tyrimo veikla
80 
80.1 
Privati apsauga
801 
80.10 
Privati apsauga
8010 
80.2 
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
802 
80.20 
Apsaugos sistemų paslaugų veikla
8020 
80.3 
Tyrimo veikla
803 
80.30 
Tyrimo veikla
8030 
81 
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
81 
81.1 
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
811 
81.10 
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
8110 
81.2 
Valymo veikla
812 
81.21 
Paprastasis pastatų valymas
8121 
81.22 
Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
8129 
81.29 
Kita valymo veikla
8129 
81.3 
Kraštovaizdžio tvarkymas
813 
81.30 
Kraštovaizdžio tvarkymas
8130 
82 
Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
82 
82.1 
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
821 
82.11 
Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
8211 
82.19 
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla
8219 
82.2 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
822 
82.20 
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
8220 
82.3 
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
823 
82.30 
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
8230 
82.9 
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
829 
82.91 
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
8291 
82.92 
Fasavimo ir pakavimo veikla
8292 
82.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
8299 

VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

84 
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
84 
84.1 
Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika
841 
84.11 
Bendroji viešojo valdymo veikla
8411 
84.12 
Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas
8412 
84.13 
Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
8413 
84.2 
Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas
842 
84.21 
Užsienio reikalai
8421 
84.22 
Gynybos veikla
8422 

Page 22/25  
Top