CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
74 
74.1 
Specializuota projektavimo veikla
741 
74.10 
Specializuota projektavimo veikla
7410 
74.2 
Fotografavimo veikla
742 
74.20 
Fotografavimo veikla
7420 
74.3 
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
749 
74.30 
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
7490 
74.9 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
749 
74.90 
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
7490 
75 
Veterinarinė veikla
75 
75.0 
Veterinarinė veikla
750 
75.00 
Veterinarinė veikla
7500 

ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA

77 
Nuoma ir išperkamoji nuoma
77 
77.1 
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
771 
77.11 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
7710 
77.12 
Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
7710 
77.2 
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
772 
77.21 
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
7721 
77.22 
Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
7722 
77.29 
Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
7729 
77.3 
Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
773 
77.31 
Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
7730 
77.32 
Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
7730 
77.33 
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma
7730 
77.34 
Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
7730 
77.35 
Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
7730 
77.39 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
7730 
77.4 
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma
774 
77.40 
Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma
7740 
78 
Įdarbinimo veikla
78 
78.1 
Įdarbinimo agentūrų veikla
781 
78.10 
Įdarbinimo agentūrų veikla
7810 
78.2 
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
782 
78.20 
Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
7820 
78.3 
Kitas darbo jėgos teikimas
783 
78.30 
Kitas darbo jėgos teikimas
7830 
79 
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
79 
79.1 
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
791 
79.11 
Kelionių agentūrų veikla
7911 

Page 21/25  
Top