CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Kompiuterinės įrangos tvarkyba
6202 
62.09 
Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
6209 
63 
Informacinių paslaugų veikla
63 
63.1 
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla
631 
63.11 
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
6311 
63.12 
Interneto vartų paslaugų veikla
6312 
63.9 
Kita informacinių paslaugų veikla
639 
63.91 
Naujienų agentūrų veikla
6391 
63.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
6399 

FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

64 
Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
64 
64.1 
Piniginis tarpininkavimas
641 
64.11 
Centrinė bankininkystė
6411 
64.19 
Kitas piniginis tarpininkavimas
6419 
64.2 
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
642 
64.20 
Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
6420 
64.3 
Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
643 
64.30 
Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
6430 
64.9 
Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
649 
64.91 
Finansinė išperkamoji nuoma
6491 
64.92 
Kitas kredito teikimas
6492 
64.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
6499 
65 
Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla
65 
65.1 
Draudimas
651 
65.11 
Gyvybės draudimas
6511 
65.12 
Ne gyvybės draudimas
6512 
65.2 
Perdraudimas
652 
65.20 
Perdraudimas
6520 
65.3 
Pensijų lėšų kaupimas
653 
65.30 
Pensijų lėšų kaupimas
6530 
66 
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
66 
66.1 
Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
661 
66.11 
Finansų rinkos valdymas
6611 
66.12 
Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
6612 
66.19 
Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
6619 
66.2 
Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
662 
66.21 
Rizikos ir žalos vertinimas
6621 
66.22 
Draudimo agentų ir brokerių veikla
6622 
66.29 
Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
6629 
66.3 
Fondų valdymo veikla
663 

Page 19/25  
Top