CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Kitų maitinimo paslaugų teikimas
5629 
56.3 
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
563 
56.30 
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
5630 

INFORMACIJA IR RYŠIAI

58 
Leidybinė veikla
58 
58.1 
Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
581 
58.11 
Knygų leidyba
5811 
58.12 
Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
5812 
58.13 
Laikraščių leidyba
5813 
58.14 
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
5813 
58.19 
Kita leidyba
5819 
58.2 
Programinės įrangos leidyba
582 
58.21 
Kompiuterinių žaidimų leidyba
5820 
58.29 
Kita programinės įrangos leidyba
5820 
59 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
59 
59.1 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
591 
59.11 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
5911 
59.12 
Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas
5912 
59.13 
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
5913 
59.14 
Kino filmų rodymas
5914 
59.2 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
592 
59.20 
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
5920 
60 
Programų rengimas ir transliavimas
60 
60.1 
Radijo programų transliavimas
601 
60.10 
Radijo programų transliavimas
6010 
60.2 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
602 
60.20 
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
6020 
61 
Telekomunikacijos
61 
61.1 
Laidinio ryšio paslaugų veikla
611 
61.10 
Laidinio ryšio paslaugų veikla
6110 
61.2 
Bevielio ryšio pasaugų veikla
612 
61.20 
Bevielio ryšio pasaugų veikla
6120 
61.3 
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
613 
61.30 
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
6130 
61.9 
Kitų ryšių paslaugų veikla
619 
61.90 
Kitų ryšių paslaugų veikla
6190 
62 
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
62 
62.0 
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
620 
62.01 
Kompiuterių programavimo veikla
6201 
62.02 
Kompiuterių konsultacinė veikla
6202 

Page 18/25  
Top