CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
5012 
50.3 
Vidaus vandenų keleivinis transportas
502 
50.30 
Vidaus vandenų keleivinis transportas
5021 
50.4 
Vidaus vandenų krovininis transportas
502 
50.40 
Vidaus vandenų krovininis transportas
5022 
51 
Oro transportas
51 
51.1 
Keleivinis oro transportas
511 
51.10 
Keleivinis oro transportas
5110 
51.2 
Krovininis oro transportas ir kosminis transportas
512 
51.21 
Krovininis oro transportas
5120 
51.22 
Kosminis transportas
5120 
52 
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
52 
52.1 
Sandėliavimas ir saugojimas
521 
52.10 
Sandėliavimas ir saugojimas
5210 
52.2 
Transportui būdingų paslaugų veikla
522 
52.21 
Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
5221 
52.22 
Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
5222 
52.23 
Oro transportui būdingų paslaugų veikla
5223 
52.24 
Krovinių tvarkymas
5224 
52.29 
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
5229 
53 
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
53 
53.1 
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla
531 
53.10 
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla
5310 
53.2 
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
532 
53.20 
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
5320 

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

55 
Apgyvendinimo veikla
55 
55.1 
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
551 
55.10 
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
5510 
55.2 
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
551 
55.20 
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
5510 
55.3 
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
552 
55.30 
Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
5520 
55.9 
Kita apgyvendinimo veikla
559 
55.90 
Kita apgyvendinimo veikla
5590 
56 
Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
56 
56.1 
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
561 
56.10 
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
5610 
56.2 
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla
562 
56.21 
Pagaminto valgio tiekimas renginiams
5621 

Page 17/25  
Top