CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4761 
47.63 
Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4762 
47.64 
Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4763 
47.65 
Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4764 
47.7 
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
477 
47.71 
Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4771 
47.72 
Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4771 
47.73 
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla
4772 
47.74 
Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4772 
47.75 
Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4772 
47.76 
Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4773 
47.77 
Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4773 
47.78 
Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4773 
47.79 
Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
4774 
47.8 
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
478 
47.81 
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
4781 
47.82 
Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
4782 
47.89 
Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
4789 
47.9 
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
479 
47.91 
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
4791 
47.99 
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
4799 

TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

49 
Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
49 
49.1 
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
491 
49.10 
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
4911 
49.2 
Krovininis geležinkelio transportas
491 
49.20 
Krovininis geležinkelio transportas
4912 
49.3 
Kitas keleivinis sausumos transportas
492 
49.31 
Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
4921 
49.32 
Taksi veikla
4922 
49.39 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
4922 
49.4 
Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
492 
49.41 
Krovininis kelių transportas
4923 
49.42 
Perkraustymo veikla
4923 
49.5 
Transportavimas vamzdynais
493 
49.50 
Transportavimas vamzdynais
4930 
50 
Vandens transportas
50 
50.1 
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
501 
50.10 
Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
5011 
50.2 
Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
501 

Page 16/25  
Top