CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Tiltų ir tunelių statyba
4210 
42.2 
Komunalinių statinių statyba
422 
42.21 
Komunalinių nuotekų statinių statyba
4220 
42.22 
Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
4220 
42.9 
Kitų inžinerinių statinių statyba
429 
42.91 
Vandens statinių statyba
4290 
42.99 
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
4290 
43 
Specializuota statybos veikla
43 
43.1 
Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
431 
43.11 
Statinių nugriovimas
4311 
43.12 
Statybvietės paruošimas
4312 
43.13 
Žvalgomasis gręžimas
4312 
43.2 
Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
432 
43.21 
Elektros sistemų įrengimas
4321 
43.22 
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
4322 
43.29 
Kitos įrangos įrengimas
4329 
43.3 
Statybos baigimas ir apdaila
433 
43.31 
Tinkavimas
4330 
43.32 
Staliaus dirbinių įrengimas
4330 
43.33 
Grindų ir sienų dengimas
4330 
43.34 
Dažymas ir stiklinimas
4330 
43.39 
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
4330 
43.9 
Kita specializuota statybos veikla
439 
43.91 
Stogų dengimas
4390 
43.99 
Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
4390 

DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

45 
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
45 
45.1 
Variklinių transporto priemonių pardavimas
451 
45.11 
Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
4510 
45.19 
Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
4510 
45.2 
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
452 
45.20 
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
4520 
45.3 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas
453 
45.31 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
4530 
45.32 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
4530 
45.4 
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
454 
45.40 
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
4540 
46 
Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
46 
46.1 
Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
461 
46.11 
Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla
4610 

Page 13/25  
Top