CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
6202 
62.03 
Számítógép-üzemeltetés
6209 
62.09 
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63 
63 
Információs szolgáltatás
631 
63.1 
Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás
6311 
63.11 
Adatfeldolgozási szolgáltatás
6312 
63.12 
Világháló-portáli szolgáltatás
639 
63.9 
Egyéb információs szolgáltatás
6391 
63.91 
Hírügynökségi tevékenység
6399 
63.99 
M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás


PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
64 
64 
Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
641 
64.1 
Monetáris közvetítés
6411 
64.11 
Jegybanki tevékenység
6419 
64.19 
Egyéb monetáris közvetítés
642 
64.2 
Vagyonkezelés (holding)
6420 
64.20 
Vagyonkezelés (holding)
643 
64.3 
Befektetés-közvetítés
6430 
64.30 
Befektetési-közvetítés
649 
64.9 
Egyéb pénzügyi közvetítés
6491 
64.91 
Pénzügyi lízing
6492 
64.92 
Egyéb hitelnyújtás
6499 
64.99 
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
65 
65 
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
651 
65.1 
Biztosítás
6511 
65.11 
Életbiztosítás
6512 
65.12 
Nem életbiztosítás
652 
65.2 
Viszontbiztosítás
6520 
65.20 
Viszontbiztosítás
653 
65.3 
Nyugdíjalapok
6530 
65.30 
Nyugdíjalapok
66 
66 
Egyéb pénzügyi tevékenység
661 
66.1 
Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
6611 
66.11 
Pénz-, tőkepiac igazgatása
6612 
66.12 
Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619 
66.19 
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
662 
66.2 
Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
6621 
66.21 
Kockázatértékelés, kárszakértés
6622 
66.22 
Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6629 
66.29 
Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
663 
66.3 
Alapkezelés

Page 19/25  
Top