CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Számítógép-üzemeltetés
6202 
62.09 
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6209 
63 
Információs szolgáltatás
63 
63.1 
Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás
631 
63.11 
Adatfeldolgozási szolgáltatás
6311 
63.12 
Világháló-portáli szolgáltatás
6312 
63.9 
Egyéb információs szolgáltatás
639 
63.91 
Hírügynökségi tevékenység
6391 
63.99 
M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
6399 

PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

64 
Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
64 
64.1 
Monetáris közvetítés
641 
64.11 
Jegybanki tevékenység
6411 
64.19 
Egyéb monetáris közvetítés
6419 
64.2 
Vagyonkezelés (holding)
642 
64.20 
Vagyonkezelés (holding)
6420 
64.3 
Befektetés-közvetítés
643 
64.30 
Befektetési-közvetítés
6430 
64.9 
Egyéb pénzügyi közvetítés
649 
64.91 
Pénzügyi lízing
6491 
64.92 
Egyéb hitelnyújtás
6492 
64.99 
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6499 
65 
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
65 
65.1 
Biztosítás
651 
65.11 
Életbiztosítás
6511 
65.12 
Nem életbiztosítás
6512 
65.2 
Viszontbiztosítás
652 
65.20 
Viszontbiztosítás
6520 
65.3 
Nyugdíjalapok
653 
65.30 
Nyugdíjalapok
6530 
66 
Egyéb pénzügyi tevékenység
66 
66.1 
Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
661 
66.11 
Pénz-, tőkepiac igazgatása
6611 
66.12 
Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6612 
66.19 
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6619 
66.2 
Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
662 
66.21 
Kockázatértékelés, kárszakértés
6621 
66.22 
Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6622 
66.29 
Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6629 
66.3 
Alapkezelés
663 

Page 19/25  
Top