CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
20 
20.1 
Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
201 
20.11 
Proizvodnja industrijskih plinova
2011 
20.12 
Proizvodnja koloranata i pigmenata
2011 
20.13 
Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
2011 
20.14 
Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
2011 
20.15 
Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
2012 
20.16 
Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
2013 
20.17 
Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
2013 
20.2 
Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
202 
20.20 
Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
2021 
20.3 
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
202 
20.30 
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
2022 
20.4 
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
202 
20.41 
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
2023 
20.42 
Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
2023 
20.5 
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
202 
20.51 
Proizvodnja eksploziva
2029 
20.52 
Proizvodnja ljepila
2029 
20.53 
Proizvodnja eteričnih ulja
2029 
20.59 
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
2029 
20.6 
Proizvodnja umjetnih vlakana
203 
20.60 
Proizvodnja umjetnih vlakana
2030 
21 
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
21 
21.1 
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
210 
21.10 
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
2100 
21.2 
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
210 
21.20 
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
2100 
22 
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
22 
22.1 
Proizvodnja proizvoda od gume
221 
22.11 
Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
2211 
22.19 
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2219 
22.2 
Proizvodnja proizvoda od plastike
222 
22.21 
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
2220 
22.22 
Proizvodnja ambalaže od plastike
2220 
22.23 
Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
2220 
22.29 
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2220 
23 
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23 
23.1 
Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
231 
23.11 
Proizvodnja ravnog stakla
2310 

Page 6/25  
Top