CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5012 
50.20 
Pomorski i obalni prijevoz robe
502 
50.3 
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
50.4 
Code: 50.4 
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
5021 
50.30 
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
5022 
50.40 
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
51 
51 
Zračni prijevoz
511 
51.1 
Zračni prijevoz putnika
5110 
51.10 
Zračni prijevoz putnika
512 
51.2 
Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz
5120 
51.21 
Zračni prijevoz robe
51.22 
Code: 51.22 
Svemirski prijevoz
52 
52 
Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
521 
52.1 
Skladištenje robe
5210 
52.10 
Skladištenje robe
522 
52.2 
Prateće djelatnosti u prijevozu
5221 
52.21 
Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
5222 
52.22 
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
5223 
52.23 
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
5224 
52.24 
Prekrcaj tereta
5229 
52.29 
Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
53 
53 
Poštanske i kurirske djelatnosti
531 
53.1 
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
5310 
53.10 
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
532 
53.2 
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
5320 
53.20 
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga


DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
55 
55 
Smještaj
551 
55.1 
Hoteli i sličan smještaj
55.2 
Code: 55.2 
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
5510 
55.10 
Hoteli i sličan smještaj
55.20 
Code: 55.20 
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
552 
55.3 
Kampovi i prostori za kampiranje
5520 
55.30 
Kampovi i prostori za kampiranje
559 
55.9 
Ostali smještaj
5590 
55.90 
Ostali smještaj
56 
56 
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
561 
56.1 
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
5610 
56.10 
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
562 
56.2 
Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
5621 
56.21 
Djelatnosti keteringa

Page 17/25  
Top