CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
2310 
23.12 
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 
Code: 23.13 
Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 
Code: 23.14 
Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 
Code: 23.19 
Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
239 
23.2 
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.3 
Code: 23.3 
Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
23.4 
Code: 23.4 
Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
23.5 
Code: 23.5 
Proizvodnja cementa, vapna i gipsa
23.6 
Code: 23.6 
Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.7 
Code: 23.7 
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.9 
Code: 23.9 
Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
2391 
23.20 
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
2392 
23.31 
Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 
Code: 23.32 
Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
2393 
23.41 
Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
23.42 
Code: 23.42 
Proizvodnja sanitarne keramike
23.43 
Code: 23.43 
Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
23.44 
Code: 23.44 
Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 
Code: 23.49 
Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
2394 
23.51 
Proizvodnja cementa
23.52 
Code: 23.52 
Proizvodnja vapna i gipsa
2395 
23.61 
Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.62 
Code: 23.62 
Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.63 
Code: 23.63 
Proizvodnja gotove betonske smjese
23.64 
Code: 23.64 
Proizvodnja žbuke
23.65 
Code: 23.65 
Proizvodnja fibro-cementa
23.69 
Code: 23.69 
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
2396 
23.70 
Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
2399 
23.91 
Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 
Code: 23.99 
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
24 
24 
Proizvodnja metala
241 
24.1 
Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.2 
Code: 24.2 
Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
24.3 
Code: 24.3 
Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
2410 
24.10 
Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.20 
Code: 24.20 
Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
24.31 
Code: 24.31 
Hladno vučenje šipki
24.32 
Code: 24.32 
Hladno valjanje uskih vrpci
24.33 
Code: 24.33 
Hladno oblikovanje i profiliranje
24.34 
Code: 24.34 
Hladno vučenje žice

Page 7/25  
Top