CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
8423 
84.23 
Sudske i pravosudne djelatnosti
84.24 
Code: 84.24 
Poslovi javnog reda i sigurnosti
84.25 
Code: 84.25 
Djelatnosti vatrogasne službe
843 
84.3 
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
8430 
84.30 
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja


OBRAZOVANJE
85 
85 
Obrazovanje
851 
85.1 
Predškolsko obrazovanje
85.2 
Code: 85.2 
Osnovno obrazovanje
8510 
85.10 
Predškolsko obrazovanje
85.20 
Code: 85.20 
Osnovno obrazovanje
852 
85.3 
Srednje obrazovanje
8521 
85.31 
Opće srednje obrazovanje
8522 
85.32 
Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
853 
85.4 
Visoko obrazovanje
8530 
85.41 
Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
85.42 
Code: 85.42 
Visoko obrazovanje
854 
85.5 
Ostalo obrazovanje i poučavanje
8541 
85.51 
Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
8542 
85.52 
Obrazovanje i poučavanje u području kulture
8549 
85.53 
Djelatnosti vozačkih škola
85.59 
Code: 85.59 
Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
855 
85.6 
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
8550 
85.60 
Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju


DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
86 
86 
Djelatnosti zdravstvene zaštite
861 
86.1 
Djelatnosti bolnica
8610 
86.10 
Djelatnosti bolnica
862 
86.2 
Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse
8620 
86.21 
Djelatnosti opće medicinske prakse
86.22 
Code: 86.22 
Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
86.23 
Code: 86.23 
Djelatnosti stomatološke prakse
869 
86.9 
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
8690 
86.90 
Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
87 
87 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
871 
87.1 
Djelatnosti ustanova za njegu
8710 
87.10 
Djelatnosti ustanova za njegu
872 
87.2 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
8720 
87.20 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
873 
87.3 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Page 23/25  
Top