CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5629 
56.29 
Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
563 
56.3 
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
5630 
56.30 
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića


INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
58 
58 
Izdavačke djelatnosti
581 
58.1 
Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
5811 
58.11 
Izdavanje knjiga
5812 
58.12 
Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
5813 
58.13 
Izdavanje novina
58.14 
Code: 58.14 
Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
5819 
58.19 
Ostala izdavačka djelatnost
582 
58.2 
Izdavanje softvera
5820 
58.21 
Izdavanje računalnih igara
58.29 
Code: 58.29 
Izdavanje ostalog softvera
59 
59 
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
591 
59.1 
Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
5911 
59.11 
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
5912 
59.12 
Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
5913 
59.13 
Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
5914 
59.14 
Djelatnosti prikazivanja filmova
592 
59.2 
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
5920 
59.20 
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
60 
60 
Emitiranje programa
601 
60.1 
Emitiranje radijskog programa
6010 
60.10 
Emitiranje radijskog programa
602 
60.2 
Emitiranje televizijskog programa
6020 
60.20 
Emitiranje televizijskog programa
61 
61 
Telekomunikacije
611 
61.1 
Djelatnosti žičane telekomunikacije
6110 
61.10 
Djelatnosti žičane telekomunikacije
612 
61.2 
Djelatnosti bežične telekomunikacije
6120 
61.20 
Djelatnosti bežične telekomunikacije
613 
61.3 
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
6130 
61.30 
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
619 
61.9 
Ostale telekomunikacijske djelatnosti
6190 
61.90 
Ostale telekomunikacijske djelatnosti
62 
62 
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
620 
62.0 
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
6201 
62.01 
Računalno programiranje
6202 
62.02 
Savjetovanje u vezi s računalima

Page 18/25  
Top