CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4210 
42.13 
Gradnja mostova i tunela
422 
42.2 
Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije
4220 
42.21 
Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
42.22 
Code: 42.22 
Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
429 
42.9 
Gradnja ostalih građevina niskogradnje
4290 
42.91 
Gradnja vodnih građevina
42.99 
Code: 42.99 
Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
43 
43 
Specijalizirane građevinske djelatnosti
431 
43.1 
Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
4311 
43.11 
Uklanjanje građevina
4312 
43.12 
Pripremni radovi na gradilištu
43.13 
Code: 43.13 
Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
432 
43.2 
Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
4321 
43.21 
Elektroinstalacijski radovi
4322 
43.22 
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
4329 
43.29 
Ostali građevinski instalacijski radovi
433 
43.3 
Završni građevinski radovi
4330 
43.31 
Fasadni i štukaturski radovi
43.32 
Code: 43.32 
Ugradnja stolarije
43.33 
Code: 43.33 
Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 
Code: 43.34 
Soboslikarski i staklarski radovi
43.39 
Code: 43.39 
Ostali završni građevinski radovi
439 
43.9 
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
4390 
43.91 
Radovi na krovištu
43.99 
Code: 43.99 
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.


TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
45 
45 
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
451 
45.1 
Trgovina motornim vozilima
4510 
45.11 
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
45.19 
Code: 45.19 
Trgovina ostalim motornim vozilima
452 
45.2 
Održavanje i popravak motornih vozila
4520 
45.20 
Održavanje i popravak motornih vozila
453 
45.3 
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
4530 
45.31 
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
45.32 
Code: 45.32 
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
454 
45.4 
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
4540 
45.40 
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
46 
46 
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
461 
46.1 
Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
4610 
46.11 
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

Page 13/25  
Top