CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
8730 
87.9 
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
879 
87.90 
Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
8790 
88 
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88 
88.1 
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
881 
88.10 
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
8810 
88.9 
Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
889 
88.91 
Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
8890 
88.99 
Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
8890 

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

90 
Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
90 
90.0 
Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
900 
90.01 
Izvođačka umjetnost
9000 
90.02 
Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
9000 
90.03 
Umjetničko stvaralaštvo
9000 
90.04 
Rad umjetničkih objekata
9000 
91 
Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91 
91.0 
Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
910 
91.01 
Djelatnosti knjižnica i arhiva
9101 
91.02 
Djelatnosti muzeja
9102 
91.03 
Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
9102 
91.04 
Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
9103 
92 
Djelatnosti kockanja i klađenja
92 
92.0 
Djelatnosti kockanja i klađenja
920 
92.00 
Djelatnosti kockanja i klađenja
9200 
93 
Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
93 
93.1 
Sportske djelatnosti
931 
93.11 
Rad sportskih objekata
9311 
93.12 
Djelatnosti sportskih klubova
9312 
93.13 
Fitnes centri
9311 
93.19 
Ostale sportske djelatnosti
9319 
93.2 
Zabavne i rekreacijske djelatnosti
932 
93.21 
Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
9321 
93.29 
Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
9329 

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

94 
Djelatnosti članskih organizacija
94 
94.1 
Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija
941 
94.11 
Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
9411 
94.12 
Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
9412 
94.2 
Djelatnosti sindikata
942 

Page 24/25  
Top