CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
74 
74.1 
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
741 
74.10 
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
7410 
74.2 
Fotografske djelatnosti
742 
74.20 
Fotografske djelatnosti
7420 
74.3 
Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
749 
74.30 
Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
7490 
74.9 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
749 
74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
7490 
75 
Veterinarske djelatnosti
75 
75.0 
Veterinarske djelatnosti
750 
75.00 
Veterinarske djelatnosti
7500 

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77 
Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
77 
77.1 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
771 
77.11 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
7710 
77.12 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
7710 
77.2 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
772 
77.21 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport
7721 
77.22 
Iznajmljivanje videokaseta i diskova
7722 
77.29 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
7729 
77.3 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara
773 
77.31 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
7730 
77.32 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
7730 
77.33 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
7730 
77.34 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
7730 
77.35 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
7730 
77.39 
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
7730 
77.4 
Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
774 
77.40 
Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
7740 
78 
Djelatnosti zapošljavanja
78 
78.1 
Djelatnosti agencija za zapošljavanje
781 
78.10 
Djelatnosti agencija za zapošljavanje
7810 
78.2 
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
782 
78.20 
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
7820 
78.3 
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
783 
78.30 
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
7830 
79 
Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
79 
79.1 
Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
791 
79.11 
Djelatnosti putničkih agencija
7911 

Page 21/25  
Top