CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Upravljanje računalnom opremom i sustavom
6202 
62.09 
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
6209 
63 
Informacijske uslužne djelatnosti
63 
63.1 
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
631 
63.11 
Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
6311 
63.12 
Internetski portali
6312 
63.9 
Ostale informacijske uslužne djelatnosti
639 
63.91 
Djelatnosti novinskih agencija
6391 
63.99 
Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
6399 

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

64 
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64 
64.1 
Novčarsko posredovanje
641 
64.11 
Središnje bankarstvo
6411 
64.19 
Ostalo novčarsko posredovanje
6419 
64.2 
Djelatnosti holding-društava
642 
64.20 
Djelatnosti holding-društava
6420 
64.3 
Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti
643 
64.30 
Uzajamni fondovi (trustovi), fondovi i slični financijski subjekti
6430 
64.9 
Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
649 
64.91 
Financijski leasing
6491 
64.92 
Ostalo kreditno posredovanje
6492 
64.99 
Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
6499 
65 
Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja
65 
65.1 
Osiguranje
651 
65.11 
Životno osiguranje
6511 
65.12 
Ostalo osiguranje
6512 
65.2 
Reosiguranje
652 
65.20 
Reosiguranje
6520 
65.3 
Mirovinski fondovi
653 
65.30 
Mirovinski fondovi
6530 
66 
Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
66 
66.1 
Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
661 
66.11 
Poslovanje financijskih tržišta
6611 
66.12 
Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
6612 
66.19 
Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
6619 
66.2 
Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
662 
66.21 
Procjena rizika i štete
6621 
66.22 
Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
6622 
66.29 
Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
6629 
66.3 
Djelatnosti upravljanja fondovima
663 

Page 19/25  
Top