CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima
4610 
46.13 
Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
4610 
46.14 
Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
4610 
46.15 
Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
4610 
46.16 
Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
4610 
46.17 
Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
4610 
46.18 
Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode
4610 
46.19 
Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
4610 
46.2 
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
462 
46.21 
Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
4620 
46.22 
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
4620 
46.23 
Trgovina na veliko živom stokom
4620 
46.24 
Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
4620 
46.3 
Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
463 
46.31 
Trgovina na veliko voćem i povrćem
4630 
46.32 
Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
4630 
46.33 
Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
4630 
46.34 
Trgovina na veliko pićima
4630 
46.35 
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
4630 
46.36 
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
4630 
46.37 
Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
4630 
46.38 
Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke
4630 
46.39 
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
4630 
46.4 
Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
464 
46.41 
Trgovina na veliko tekstilom
4641 
46.42 
Trgovina na veliko odjećom i obućom
4641 
46.43 
Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
4649 
46.44 
Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
4649 
46.45 
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
4649 
46.46 
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
4649 
46.47 
Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
4649 
46.48 
Trgovina na veliko satovima i nakitom
4649 
46.49 
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
4649 
46.5 
Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
465 
46.51 
Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
4651 
46.52 
Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
4652 
46.6 
Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
466 
46.61 
Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
4653 
46.62 
Trgovina na veliko alatnim strojevima
4659 
46.63 
Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
4659 

Page 14/25  
Top