CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
7912 
79.9 
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
799 
79.90 
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
7990 
80 
Zaštitne i istražne djelatnosti
80 
80.1 
Djelatnosti privatne zaštite
801 
80.10 
Djelatnosti privatne zaštite
8010 
80.2 
Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
802 
80.20 
Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
8020 
80.3 
Istražne djelatnosti
803 
80.30 
Istražne djelatnosti
8030 
81 
Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81 
81.1 
Upravljanje zgradama
811 
81.10 
Upravljanje zgradama
8110 
81.2 
Djelatnosti čišćenja
812 
81.21 
Osnovno čišćenje zgrada
8121 
81.22 
Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
8129 
81.29 
Ostale djelatnosti čišćenja
8129 
81.3 
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
813 
81.30 
Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
8130 
82 
Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
82 
82.1 
Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
821 
82.11 
Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
8211 
82.19 
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
8219 
82.2 
Djelatnosti pozivnih centara
822 
82.20 
Djelatnosti pozivnih centara
8220 
82.3 
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
823 
82.30 
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
8230 
82.9 
Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
829 
82.91 
Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
8291 
82.92 
Djelatnosti pakiranja
8292 
82.99 
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
8299 

JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

84 
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
84 
84.1 
Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice
841 
84.11 
Opće djelatnosti javne uprave
8411 
84.12 
Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja
8412 
84.13 
Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
8413 
84.2 
Pružanje usluga zajednici kao cjelini
842 
84.21 
Vanjski poslovi
8421 
84.22 
Poslovi obrane
8422 

Page 22/25  
Top