CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Djelatnosti upravljanja fondovima
6630 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68 
Poslovanje nekretninama
68 
68.1 
Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
681 
68.10 
Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
6810 
68.2 
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
681 
68.20 
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
6810 
68.3 
Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
682 
68.31 
Agencije za poslovanje nekretninama
6820 
68.32 
Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
6820 

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69 
Pravne i računovodstvene djelatnosti
69 
69.1 
Pravne djelatnosti
691 
69.10 
Pravne djelatnosti
6910 
69.2 
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
692 
69.20 
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
6920 
70 
Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
70 
70.1 
Upravljačke djelatnosti
701 
70.10 
Upravljačke djelatnosti
7010 
70.2 
Savjetovanje u vezi s upravljanjem
702 
70.21 
Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
7020 
70.22 
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7020 
71 
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
71 
71.1 
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
711 
71.11 
Arhitektonske djelatnosti
7110 
71.12 
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
7110 
71.2 
Tehničko ispitivanje i analiza
712 
71.20 
Tehničko ispitivanje i analiza
7120 
72 
Znanstveno istraživanje i razvoj
72 
72.1 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
721 
72.11 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
7210 
72.19 
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
7210 
72.2 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
722 
72.20 
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
7220 
73 
Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
73 
73.1 
Promidžba (reklama i propaganda)
731 
73.11 
Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
7310 
73.12 
Oglašavanje preko medija
7310 
73.2 
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
732 
73.20 
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
7320 

Page 20/25  
Top