CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Šumarstvo i sječa drva
02 
02.1 
Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
021 
02.10 
Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
0210 
02.2 
Sječa drva
022 
02.20 
Sječa drva
0220 
02.3 
Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
023 
02.30 
Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
0230 
02.4 
Pomoćne usluge u šumarstvu
024 
02.40 
Pomoćne usluge u šumarstvu
0240 
03 
Ribarstvo
03 
03.1 
Ribolov
031 
03.11 
Morski ribolov
0311 
03.12 
Slatkovodni ribolov
0312 
03.2 
Akvakultura
032 
03.21 
Morska akvakultura
0321 
03.22 
Slatkovodna akvakultura
0322 

RUDARSTVO I VAĐENJE

05 
Vađenje ugljena i lignita
05 
05.1 
Vađenje kamenog ugljena
051 
05.10 
Vađenje kamenog ugljena
0510 
05.2 
Vađenje lignita
052 
05.20 
Vađenje lignita
0520 
06 
Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
06 
06.1 
Vađenje sirove nafte
061 
06.10 
Vađenje sirove nafte
0610 
06.2 
Vađenje prirodnog plina
062 
06.20 
Vađenje prirodnog plina
0620 
07 
Vađenje metalnih ruda
07 
07.1 
Vađenje željeznih ruda
071 
07.10 
Vađenje željeznih ruda
0710 
07.2 
Vađenje ruda obojenih metala
072 
07.21 
Vađenje uranovih i torijevih ruda
0721 
07.29 
Vađenje ostalih ruda obojenih metala
0729 
08 
Ostalo rudarstvo i vađenje
08 
08.1 
Vađenje kamena, pijeska i gline
081 
08.11 
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
0810 
08.12 
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
0810 
08.9 
Rudarstvo i vađenje, d. n.
089 
08.91 
Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
0891 
08.92 
Vađenje treseta
0892 

Page 2/25  
Top