CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
5629 
56.3 
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
563 
56.30 
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
5630 

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

58 
Izdavačke djelatnosti
58 
58.1 
Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
581 
58.11 
Izdavanje knjiga
5811 
58.12 
Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
5812 
58.13 
Izdavanje novina
5813 
58.14 
Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
5813 
58.19 
Ostala izdavačka djelatnost
5819 
58.2 
Izdavanje softvera
582 
58.21 
Izdavanje računalnih igara
5820 
58.29 
Izdavanje ostalog softvera
5820 
59 
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59 
59.1 
Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
591 
59.11 
Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
5911 
59.12 
Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
5912 
59.13 
Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
5913 
59.14 
Djelatnosti prikazivanja filmova
5914 
59.2 
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
592 
59.20 
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
5920 
60 
Emitiranje programa
60 
60.1 
Emitiranje radijskog programa
601 
60.10 
Emitiranje radijskog programa
6010 
60.2 
Emitiranje televizijskog programa
602 
60.20 
Emitiranje televizijskog programa
6020 
61 
Telekomunikacije
61 
61.1 
Djelatnosti žičane telekomunikacije
611 
61.10 
Djelatnosti žičane telekomunikacije
6110 
61.2 
Djelatnosti bežične telekomunikacije
612 
61.20 
Djelatnosti bežične telekomunikacije
6120 
61.3 
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
613 
61.30 
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
6130 
61.9 
Ostale telekomunikacijske djelatnosti
619 
61.90 
Ostale telekomunikacijske djelatnosti
6190 
62 
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62 
62.0 
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
620 
62.01 
Računalno programiranje
6201 
62.02 
Savjetovanje u vezi s računalima
6202 

Page 18/25  
Top