CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Pomorski i obalni prijevoz robe
5012 
50.3 
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
502 
50.30 
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
5021 
50.4 
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
502 
50.40 
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
5022 
51 
Zračni prijevoz
51 
51.1 
Zračni prijevoz putnika
511 
51.10 
Zračni prijevoz putnika
5110 
51.2 
Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz
512 
51.21 
Zračni prijevoz robe
5120 
51.22 
Svemirski prijevoz
5120 
52 
Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
52 
52.1 
Skladištenje robe
521 
52.10 
Skladištenje robe
5210 
52.2 
Prateće djelatnosti u prijevozu
522 
52.21 
Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
5221 
52.22 
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
5222 
52.23 
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
5223 
52.24 
Prekrcaj tereta
5224 
52.29 
Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
5229 
53 
Poštanske i kurirske djelatnosti
53 
53.1 
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
531 
53.10 
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
5310 
53.2 
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
532 
53.20 
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
5320 

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

55 
Smještaj
55 
55.1 
Hoteli i sličan smještaj
551 
55.10 
Hoteli i sličan smještaj
5510 
55.2 
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
551 
55.20 
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
5510 
55.3 
Kampovi i prostori za kampiranje
552 
55.30 
Kampovi i prostori za kampiranje
5520 
55.9 
Ostali smještaj
559 
55.90 
Ostali smještaj
5590 
56 
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
56 
56.1 
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
561 
56.10 
Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
5610 
56.2 
Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
562 
56.21 
Djelatnosti keteringa
5621 

Page 17/25  
Top