CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Gradnja mostova i tunela
4210 
42.2 
Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije
422 
42.21 
Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
4220 
42.22 
Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
4220 
42.9 
Gradnja ostalih građevina niskogradnje
429 
42.91 
Gradnja vodnih građevina
4290 
42.99 
Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
4290 
43 
Specijalizirane građevinske djelatnosti
43 
43.1 
Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
431 
43.11 
Uklanjanje građevina
4311 
43.12 
Pripremni radovi na gradilištu
4312 
43.13 
Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
4312 
43.2 
Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
432 
43.21 
Elektroinstalacijski radovi
4321 
43.22 
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
4322 
43.29 
Ostali građevinski instalacijski radovi
4329 
43.3 
Završni građevinski radovi
433 
43.31 
Fasadni i štukaturski radovi
4330 
43.32 
Ugradnja stolarije
4330 
43.33 
Postavljanje podnih i zidnih obloga
4330 
43.34 
Soboslikarski i staklarski radovi
4330 
43.39 
Ostali završni građevinski radovi
4330 
43.9 
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
439 
43.91 
Radovi na krovištu
4390 
43.99 
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
4390 

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

45 
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
45 
45.1 
Trgovina motornim vozilima
451 
45.11 
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
4510 
45.19 
Trgovina ostalim motornim vozilima
4510 
45.2 
Održavanje i popravak motornih vozila
452 
45.20 
Održavanje i popravak motornih vozila
4520 
45.3 
Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
453 
45.31 
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
4530 
45.32 
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
4530 
45.4 
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
454 
45.40 
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
4540 
46 
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
46 
46.1 
Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
461 
46.11 
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
4610 

Page 13/25  
Top