CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Proizvodnja električne energije
3510 
35.12 
Prijenos električne energije
3510 
35.13 
Distribucija električne energije
3510 
35.14 
Trgovina električnom energijom
3510 
35.2 
Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
352 
35.21 
Proizvodnja plina
3520 
35.22 
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
3520 
35.23 
Trgovina plinom distribucijskom mrežom
3520 
35.3 
Opskrba parom i klimatizacija
353 
35.30 
Opskrba parom i klimatizacija
3530 

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

36 
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36 
36.0 
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
360 
36.00 
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
3600 
37 
Uklanjanje otpadnih voda
37 
37.0 
Uklanjanje otpadnih voda
370 
37.00 
Uklanjanje otpadnih voda
3700 
38 
Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
38 
38.1 
Skupljanje otpada
381 
38.11 
Skupljanje neopasnog otpada
3811 
38.12 
Skupljanje opasnog otpada
3812 
38.2 
Obrada i zbrinjavanje otpada
382 
38.21 
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
3821 
38.22 
Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
3822 
38.3 
Oporaba materijala
383 
38.31 
Rastavljanje olupina
3830 
38.32 
Oporaba posebno izdvojenih materijala
3830 
39 
Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39 
39.0 
Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
390 
39.00 
Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
3900 

GRAĐEVINARSTVO

41 
Gradnja zgrada
41 
41.1 
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
410 
41.10 
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
4100 
41.2 
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
410 
41.20 
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
4100 
42 
Gradnja građevina niskogradnje
42 
42.1 
Gradnja cesta i željezničkih pruga
421 
42.11 
Gradnja cesta i autocesta
4210 
42.12 
Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
4210 

Page 12/25  
Top