CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
2814 
28.2 
Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
281 
28.21 
Proizvodnja peći i plamenika
2815 
28.22 
Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
2816 
28.23 
Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
2817 
28.24 
Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
2818 
28.25 
Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
2819 
28.29 
Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
2819 
28.3 
Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
282 
28.30 
Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
2821 
28.4 
Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva
282 
28.41 
Proizvodnja strojeva za obradu metala
2822 
28.49 
Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
2822 
28.9 
Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
282 
28.91 
Proizvodnja strojeva za metalurgiju
2823 
28.92 
Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
2824 
28.93 
Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
2825 
28.94 
Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
2826 
28.95 
Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
2829 
28.96 
Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
2829 
28.99 
Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
2829 
29 
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
29 
29.1 
Proizvodnja motornih vozila
291 
29.10 
Proizvodnja motornih vozila
2910 
29.2 
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
292 
29.20 
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
2920 
29.3 
Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
293 
29.31 
Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
2930 
29.32 
Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
2930 
30 
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
30 
30.1 
Gradnja brodova i čamaca
301 
30.11 
Gradnja brodova i plutajućih objekata
3011 
30.12 
Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
3012 
30.2 
Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
302 
30.20 
Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
3020 
30.3 
Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
303 
30.30 
Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
3030 
30.4 
Proizvodnja vojnih borbenih vozila
304 
30.40 
Proizvodnja vojnih borbenih vozila
3040 
30.9 
Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.
309 

Page 10/25  
Top