CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3510 
35.11 
Sähkön tuotanto
35.12 
Code: 35.12 
Sähkön siirto
35.13 
Code: 35.13 
Sähkön jakelu
35.14 
Code: 35.14 
Sähkön kauppa
352 
35.2 
Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
3520 
35.21 
Kaasun tuotanto
35.22 
Code: 35.22 
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
35.23 
Code: 35.23 
Kaasun kauppa putkiverkossa
353 
35.3 
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
3530 
35.30 
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu


VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
36 
36 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
360 
36.0 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
3600 
36.00 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
37 
37 
Viemäri- ja jätevesihuolto
370 
37.0 
Viemäri- ja jätevesihuolto
3700 
37.00 
Viemäri- ja jätevesihuolto
38 
38 
Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
381 
38.1 
Jätteen keruu
3811 
38.11 
Tavanomaisen jätteen keruu
3812 
38.12 
Ongelmajätteen keruu
382 
38.2 
Jätteen käsittely ja loppusijoitus
3821 
38.21 
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
3822 
38.22 
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
383 
38.3 
Materiaalien kierrätys
3830 
38.31 
Romujen purkaminen
38.32 
Code: 38.32 
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
39 
39 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
390 
39.0 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
3900 
39.00 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut


RAKENTAMINEN
41 
41 
Talonrakentaminen
410 
41.1 
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
41.2 
Code: 41.2 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
4100 
41.10 
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
41.20 
Code: 41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
42 
42 
Maa- ja vesirakentaminen
421 
42.1 
Teiden ja rautateiden rakentaminen
4210 
42.11 
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
42.12 
Code: 42.12 
Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen

Page 12/25  
Top