CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
8730 
87.9 
Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
879 
87.90 
Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
8790 
88 
Sosiaalihuollon avopalvelut
88 
88.1 
Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
881 
88.10 
Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
8810 
88.9 
Muut sosiaalihuollon avopalvelut
889 
88.91 
Lasten päivähoitopalvelut
8890 
88.99 
Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
8890 

TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS

90 
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
90 
90.0 
Kulttuuri- ja viihdetoiminta
900 
90.01 
Esittävät taiteet
9000 
90.02 
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
9000 
90.03 
Taiteellinen luominen
9000 
90.04 
Taidelaitosten toiminta
9000 
91 
Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
91 
91.0 
Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
910 
91.01 
Kirjastojen ja arkistojen toiminta
9101 
91.02 
Museoiden toiminta
9102 
91.03 
Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
9102 
91.04 
Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
9103 
92 
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
92 
92.0 
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
920 
92.00 
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
9200 
93 
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
93 
93.1 
Urheilutoiminta
931 
93.11 
Urheilulaitosten toiminta
9311 
93.12 
Urheiluseurojen toiminta
9312 
93.13 
Kuntokeskukset
9311 
93.19 
Muu urheilutoiminta
9319 
93.2 
Huvi- ja virkistystoiminta
932 
93.21 
Huvi- ja teemapuistojen toiminta
9321 
93.29 
Muu huvi- ja virkistystoiminta
9329 

MUU PALVELUTOIMINTA

94 
Järjestöjen toiminta
94 
94.1 
Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta
941 
94.11 
Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
9411 
94.12 
Ammattialajärjestöjen toiminta
9412 
94.2 
Ammattiyhdistysten toiminta
942 

Page 24/25  
Top