CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Omaisuudenhoitotoiminta
6630 

KIINTEISTÖALAN TOIMINTA

68 
Kiinteistöalan toiminta
68 
68.1 
Omien kiinteistöjen kauppa
681 
68.10 
Omien kiinteistöjen kauppa
6810 
68.2 
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
681 
68.20 
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
6810 
68.3 
Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti
682 
68.31 
Kiinteistönvälitys
6820 
68.32 
Kiinteistöjen isännöinti
6820 

AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA

69 
Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
69 
69.1 
Lakiasiainpalvelut
691 
69.10 
Lakiasiainpalvelut
6910 
69.2 
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
692 
69.20 
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
6920 
70 
Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
70 
70.1 
Pääkonttorien toiminta
701 
70.10 
Pääkonttorien toiminta
7010 
70.2 
Liikkeenjohdon konsultointi
702 
70.21 
Suhdetoiminta ja viestintä
7020 
70.22 
Muu liikkeenjohdon konsultointi
7020 
71 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
71 
71.1 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
711 
71.11 
Arkkitehtipalvelut
7110 
71.12 
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
7110 
71.2 
Tekninen testaus ja analysointi
712 
71.20 
Tekninen testaus ja analysointi
7120 
72 
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
72 
72.1 
Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen
721 
72.11 
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
7210 
72.19 
Muu luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
7210 
72.2 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
722 
72.20 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
7220 
73 
Mainostoiminta ja markkinatutkimus
73 
73.1 
Mainostoiminta
731 
73.11 
Mainostoimistot ja mainospalvelu
7310 
73.12 
Mainostilan vuokraus ja myynti
7310 
73.2 
Markkina- ja mielipidetutkimukset
732 
73.20 
Markkina- ja mielipidetutkimukset
7320 

Page 20/25  
Top