CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
6202 
62.09 
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
6209 
63 
Tietopalvelutoiminta
63 
63.1 
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit
631 
63.11 
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
6311 
63.12 
Verkkoportaalit
6312 
63.9 
Muu tietopalvelutoiminta
639 
63.91 
Uutistoimistot
6391 
63.99 
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
6399 

RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA

64 
Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
64 
64.1 
Pankkitoiminta
641 
64.11 
Keskuspankkitoiminta
6411 
64.19 
Muu pankkitoiminta
6419 
64.2 
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
642 
64.20 
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
6420 
64.3 
Säätiöt, rahastot ja muut varainhoitoyhteisöt
643 
64.30 
Säätiöt, rahastot ja muut varainhoitoyhteisöt
6430 
64.9 
Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
649 
64.91 
Rahoitusleasing
6491 
64.92 
Muu luotonanto
6492 
64.99 
Muualla luokittelemattomat rahoituspavelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
6499 
65 
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
65 
65.1 
Vakuutustoiminta
651 
65.11 
Henkivakuutustoiminta
6511 
65.12 
Muu vakuutustoiminta
6512 
65.2 
Jälleenvakuutustoiminta
652 
65.20 
Jälleenvakuutustoiminta
6520 
65.3 
Eläkevakuutustoiminta
653 
65.30 
Eläkevakuutustoiminta
6530 
66 
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
66 
66.1 
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
661 
66.11 
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
6611 
66.12 
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
6612 
66.19 
Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
6619 
66.2 
Vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
662 
66.21 
Riskin- ja vahingonarviointi
6621 
66.22 
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
6622 
66.29 
Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
6629 
66.3 
Omaisuudenhoitotoiminta
663 

Page 19/25  
Top