CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskauppa
4761 
47.63 
Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
4762 
47.64 
Urheiluvälineiden vähittäiskauppa
4763 
47.65 
Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
4764 
47.7 
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
477 
47.71 
Vaatteiden vähittäiskauppa
4771 
47.72 
Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa
4771 
47.73 
Apteekit
4772 
47.74 
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
4772 
47.75 
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
4772 
47.76 
Kukkien, kasvien, siementen, lannoitteiden, lemmikkieläinten ja niiden ruokien vähittäiskauppa
4773 
47.77 
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
4773 
47.78 
Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa
4773 
47.79 
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä
4774 
47.8 
Tori- ja markkinakauppa
478 
47.81 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
4781 
47.82 
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
4782 
47.89 
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
4789 
47.9 
Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa)
479 
47.91 
Vähittäiskauppa postimyyntiliikkeiden tai Internetin välityksellä
4791 
47.99 
Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
4799 

KULJETUS JA VARASTOINTI

49 
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
49 
49.1 
Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
491 
49.10 
Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
4911 
49.2 
Rautateiden tavaraliikenne
491 
49.20 
Rautateiden tavaraliikenne
4912 
49.3 
Muu maaliikenteen henkilöliikenne
492 
49.31 
Paikallisliikenne
4921 
49.32 
Taksiliikenne
4922 
49.39 
Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne
4922 
49.4 
Tieliikenteen tavarakuljetus ja muuttopalvelut
492 
49.41 
Tieliikenteen tavarakuljetus
4923 
49.42 
Muuttopalvelut
4923 
49.5 
Putkijohtokuljetus
493 
49.50 
Putkijohtokuljetus
4930 
50 
Vesiliikenne
50 
50.1 
Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
501 
50.10 
Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
5011 
50.2 
Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarakuljetus
501 

Page 16/25  
Top