CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
4210 
42.2 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
422 
42.21 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
4220 
42.22 
Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
4220 
42.9 
Muu maa- ja vesirakentaminen
429 
42.91 
Vesirakentaminen
4290 
42.99 
Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
4290 
43 
Erikoistunut rakennustoiminta
43 
43.1 
Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt
431 
43.11 
Rakennusten ja rakennelmien purku
4311 
43.12 
Rakennuspaikan valmistelutyöt
4312 
43.13 
Koeporaus
4312 
43.2 
Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus
432 
43.21 
Sähköasennus
4321 
43.22 
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
4322 
43.29 
Muu rakennusasennus
4329 
43.3 
Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
433 
43.31 
Rappaus
4330 
43.32 
Rakennuspuusepän asennustyöt
4330 
43.33 
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
4330 
43.34 
Maalaus ja lasitus
4330 
43.39 
Muu rakennusten viimeistely
4330 
43.9 
Muu erikoistunut rakennustoiminta
439 
43.91 
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
4390 
43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
4390 

TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS

45 
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
45 
45.1 
Moottoriajoneuvojen kauppa
451 
45.11 
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa
4510 
45.19 
Muiden moottoriajoneuvojen myynti
4510 
45.2 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
452 
45.20 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
4520 
45.3 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
453 
45.31 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
4530 
45.32 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
4530 
45.4 
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
454 
45.40 
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
4540 
46 
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
46 
46.1 
Agentuuritoiminta
461 
46.11 
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta
4610 

Page 13/25  
Top