CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
2814 
28.2 
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
281 
28.21 
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
2815 
28.22 
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
2816 
28.23 
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
2817 
28.24 
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
2818 
28.25 
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
2819 
28.29 
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
2819 
28.3 
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
282 
28.30 
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
2821 
28.4 
Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
282 
28.41 
Metallin työstökoneiden valmistus
2822 
28.49 
Muiden konetyökalujen valmistus
2822 
28.9 
Muiden erikoiskoneiden valmistus
282 
28.91 
Metallinjalostuskoneiden valmistus
2823 
28.92 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
2824 
28.93 
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
2825 
28.94 
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
2826 
28.95 
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
2829 
28.96 
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
2829 
28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
2829 
29 
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
29 
29.1 
Moottoriajoneuvojen valmistus
291 
29.10 
Moottoriajoneuvojen valmistus
2910 
29.2 
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
292 
29.20 
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
2920 
29.3 
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
293 
29.31 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
2930 
29.32 
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
2930 
30 
Muiden kulkuneuvojen valmistus
30 
30.1 
Laivojen ja veneiden rakentaminen
301 
30.11 
Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
3011 
30.12 
Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
3012 
30.2 
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
302 
30.20 
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
3020 
30.3 
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
303 
30.30 
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
3030 
30.4 
Taisteluajoneuvojen valmistus
304 
30.40 
Taisteluajoneuvojen valmistus
3040 
30.9 
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
309 

Page 10/25  
Top