CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Oikeustoimi
8423 
84.24 
Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
8423 
84.25 
Palo- ja pelastustoimi
8423 
84.3 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
843 
84.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
8430 

KOULUTUS

85 
Koulutus
85 
85.1 
Esiasteen koulutus
851 
85.10 
Esiasteen koulutus
8510 
85.2 
Alemman perusasteen koulutus
851 
85.20 
Alemman perusasteen koulutus
8510 
85.3 
Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus
852 
85.31 
Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus
8521 
85.32 
Keskiasteen ammatillinen koulutus
8522 
85.4 
Korkea-asteen koulutus
853 
85.41 
Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
8530 
85.42 
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
8530 
85.5 
Muu koulutus
854 
85.51 
Urheilu- ja liikuntakoulutus
8541 
85.52 
Taiteen ja musiikin koulutus
8542 
85.53 
Kuljettajakoulutus
8549 
85.59 
Muualla luokittelematon koulutus
8549 
85.6 
Koulutusta palveleva toiminta
855 
85.60 
Koulutusta palveleva toiminta
8550 

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

86 
Terveyspalvelut
86 
86.1 
Terveydenhuollon laitospalvelut
861 
86.10 
Terveydenhuollon laitospalvelut
8610 
86.2 
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
862 
86.21 
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
8620 
86.22 
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
8620 
86.23 
Hammaslääkäripalvelut
8620 
86.9 
Muut terveydenhuoltopalvelut
869 
86.90 
Muut terveydenhuoltopalvelut
8690 
87 
Sosiaalihuollon laitospalvelut
87 
87.1 
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
871 
87.10 
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
8710 
87.2 
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
872 
87.20 
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
8720 
87.3 
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
873 

Page 23/25  
Top