CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Metsätalous ja puunkorjuu
02 
02.1 
Metsänhoito
021 
02.10 
Metsänhoito
0210 
02.2 
Puunkorjuu
022 
02.20 
Puunkorjuu
0220 
02.3 
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
023 
02.30 
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
0230 
02.4 
Metsätaloutta palveleva toiminta
024 
02.40 
Metsätaloutta palveleva toiminta
0240 
03 
Kalastus ja vesiviljely
03 
03.1 
Kalastus
031 
03.11 
Merikalastus
0311 
03.12 
Sisävesikalastus
0312 
03.2 
Vesiviljely
032 
03.21 
Kalanviljely meressä
0321 
03.22 
Kalanviljely sisävesissä
0322 

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

05 
Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
05 
05.1 
Kivihiilen kaivu
051 
05.10 
Kivihiilen kaivu
0510 
05.2 
Ruskohiilen kaivu
052 
05.20 
Ruskohiilen kaivu
0520 
06 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
06 
06.1 
Raakaöljyn tuotanto
061 
06.10 
Raakaöljyn tuotanto
0610 
06.2 
Maakaasun tuotanto
062 
06.20 
Maakaasun tuotanto
0620 
07 
Metallimalmien louhinta
07 
07.1 
Rautamalmien louhinta
071 
07.10 
Rautamalmien louhinta
0710 
07.2 
Värimetallimalmien louhinta
072 
07.21 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
0721 
07.29 
Muiden värimetallimalmien louhinta
0729 
08 
Muu kaivostoiminta ja louhinta
08 
08.1 
Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
081 
08.11 
Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
0810 
08.12 
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
0810 
08.9 
Muu mineraalien kaivu
089 
08.91 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
0891 
08.92 
Turpeen nosto
0892 

Page 2/25  
Top