CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Henkilöstö- ja laitosruokalat
5629 
56.3 
Baarit ja kahvilat
563 
56.30 
Baarit ja kahvilat
5630 

INFORMAATIO JA VIESTINTÄ

58 
Kustannustoiminta
58 
58.1 
Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
581 
58.11 
Kirjojen kustantaminen
5811 
58.12 
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
5812 
58.13 
Sanomalehtien kustantaminen
5813 
58.14 
Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
5813 
58.19 
Muu kustannustoiminta
5819 
58.2 
Ohjelmistojen kustantaminen
582 
58.21 
Tietokonepelien kustantaminen
5820 
58.29 
Muu ohjelmistojen kustantaminen
5820 
59 
Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
59 
59.1 
Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta
591 
59.11 
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
5911 
59.12 
Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
5912 
59.13 
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
5913 
59.14 
Elokuvien esittäminen
5914 
59.2 
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
592 
59.20 
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
5920 
60 
Radio- ja televisiotoiminta
60 
60.1 
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
601 
60.10 
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
6010 
60.2 
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
602 
60.20 
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
6020 
61 
Televiestintä
61 
61.1 
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
611 
61.10 
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
6110 
61.2 
Langattoman verkon hallinta ja palvelut
612 
61.20 
Langattoman verkon hallinta ja palvelut
6120 
61.3 
Satelliittiviestintä
613 
61.30 
Satelliittiviestintä
6130 
61.9 
Muut televiestintäpalvelut
619 
61.90 
Muut televiestintäpalvelut
6190 
62 
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
62 
62.0 
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
620 
62.01 
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
6201 
62.02 
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
6202 

Page 18/25  
Top