CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Sähkön tuotanto
3510 
35.12 
Sähkön siirto
3510 
35.13 
Sähkön jakelu
3510 
35.14 
Sähkön kauppa
3510 
35.2 
Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
352 
35.21 
Kaasun tuotanto
3520 
35.22 
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
3520 
35.23 
Kaasun kauppa putkiverkossa
3520 
35.3 
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
353 
35.30 
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
3530 

VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO

36 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
36 
36.0 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
360 
36.00 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
3600 
37 
Viemäri- ja jätevesihuolto
37 
37.0 
Viemäri- ja jätevesihuolto
370 
37.00 
Viemäri- ja jätevesihuolto
3700 
38 
Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
38 
38.1 
Jätteen keruu
381 
38.11 
Tavanomaisen jätteen keruu
3811 
38.12 
Ongelmajätteen keruu
3812 
38.2 
Jätteen käsittely ja loppusijoitus
382 
38.21 
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
3821 
38.22 
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
3822 
38.3 
Materiaalien kierrätys
383 
38.31 
Romujen purkaminen
3830 
38.32 
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
3830 
39 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
39 
39.0 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
390 
39.00 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
3900 

RAKENTAMINEN

41 
Talonrakentaminen
41 
41.1 
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
410 
41.10 
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
4100 
41.2 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
410 
41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
4100 
42 
Maa- ja vesirakentaminen
42 
42.1 
Teiden ja rautateiden rakentaminen
421 
42.11 
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
4210 
42.12 
Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
4210 

Page 12/25  
Top