CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5012 
50.20 
Kaubavedu merel ja rannavetes
502 
50.3 
Sõitjatevedu sisevetel
50.4 
Code: 50.4 
Kaubavedu sisevetel
5021 
50.30 
Sõitjatevedu sisevetel
5022 
50.40 
Kaubavedu sisevetel
51 
51 
Õhutransport
511 
51.1 
Sõitjate õhutransport
5110 
51.10 
Sõitjate õhutransport
512 
51.2 
Kauba õhutransport ja kosmosetransport
5120 
51.21 
Kauba õhutransport
51.22 
Code: 51.22 
Kosmosetransport
52 
52 
Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
521 
52.1 
Laondus
5210 
52.10 
Laondus
522 
52.2 
Veondust abistavad tegevusalad
5221 
52.21 
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
5222 
52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
5223 
52.23 
Õhutransporti teenindavad tegevusalad
5224 
52.24 
Laadungikäitlus
5229 
52.29 
Muud veondust abistavad tegevused
53 
53 
Posti- ja kulleriteenistus
531 
53.1 
Üldpostiteenistus
5310 
53.10 
Üldpostiteenistus
532 
53.2 
Muu posti- ja kulleriteenistus
5320 
53.20 
Muu posti- ja kulleriteenistus


MAJUTUS JA TOITLUSTUS
55 
55 
Majutus
551 
55.1 
Hotellid ja muu sarnane majutus
55.2 
Code: 55.2 
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
5510 
55.10 
Hotellid ja muu sarnane majutus
55.20 
Code: 55.20 
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
552 
55.3 
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
5520 
55.30 
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
559 
55.9 
Muu majutus
5590 
55.90 
Muu majutus
56 
56 
Toidu ja joogi serveerimine
561 
56.1 
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
5610 
56.10 
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
562 
56.2 
Toitlustamine üritustel jm toitlustamine
5621 
56.21 
Toitlustamine üritustel

Page 17/25  
Top