CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Vääris- ja muude mitteraudmetallide tootmine
242 
24.41 
Väärismetallitootmine
2420 
24.42 
Alumiiniumitootmine
2420 
24.43 
Plii-, tsingi- ja tinatootmine
2420 
24.44 
Vasetootmine
2420 
24.45 
Muude mitteraudmetallide tootmine
2420 
24.46 
Tuumkütuse töötlemine
2420 
24.5 
Metallivalu
243 
24.51 
Malmivalu
2431 
24.52 
Terasevalu
2431 
24.53 
Kergmetallide valu
2432 
24.54 
Muude mitteraudmetallide valu
2432 
25 
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
25 
25.1 
Metallkonstruktsioonide tootmine
251 
25.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
2511 
25.12 
Metalluste ja -akende tootmine
2511 
25.2 
Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
251 
25.21 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
2512 
25.29 
Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
2512 
25.3 
Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
251 
25.30 
Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
2513 
25.4 
Relva- ja laskemoonatootmine
252 
25.40 
Relva- ja laskemoonatootmine
2520 
25.5 
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
259 
25.50 
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
2591 
25.6 
Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus
259 
25.61 
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
2592 
25.62 
Mehaaniline metallitöötlus
2592 
25.7 
Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine
259 
25.71 
Lõike- ja söögiriistade tootmine
2593 
25.72 
Lukkude ja hingede tootmine
2593 
25.73 
Tööriistade tootmine
2593 
25.9 
Muude metalltoodete tootmine
259 
25.91 
Terasvaatide jms mahutite tootmine
2599 
25.92 
Kergmetalltaara tootmine
2599 
25.93 
Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
2599 
25.94 
Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine
2599 
25.99 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
2599 
26 
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
26 
26.1 
Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
261 

Page 8/25  
Top