CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
74 
74.1 
Disainerite tegevus
741 
74.10 
Disainerite tegevus
7410 
74.2 
Fotograafia
742 
74.20 
Fotograafia
7420 
74.3 
Kirjalik ja suuline tõlge
749 
74.30 
Kirjalik ja suuline tõlge
7490 
74.9 
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
749 
74.90 
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
7490 
75 
Veterinaaria
75 
75.0 
Veterinaaria
750 
75.00 
Veterinaaria
7500 

HALDUS- JA ABITEGEVUSED

77 
Rentimine ja kasutusrent
77 
77.1 
Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent
771 
77.11 
Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent
7710 
77.12 
Veokite rentimine ja kasutusrent
7710 
77.2 
Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
772 
77.21 
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
7721 
77.22 
Videokassettide ja DVD-de laenutamine
7722 
77.29 
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
7729 
77.3 
Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
773 
77.31 
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
7730 
77.32 
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
7730 
77.33 
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid
7730 
77.34 
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
7730 
77.35 
Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
7730 
77.39 
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
7730 
77.4 
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
774 
77.40 
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
7740 
78 
Tööhõive
78 
78.1 
Tööhõiveagentuuride tegevus
781 
78.10 
Tööhõiveagentuuride tegevus
7810 
78.2 
Ajutise tööjõu rent
782 
78.20 
Ajutise tööjõu rent
7820 
78.3 
Muu inimressursiga varustamine
783 
78.30 
Muu inimressursiga varustamine
7830 
79 
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
79 
79.1 
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus
791 
79.11 
Reisibüroode tegevus
7911 

Page 21/25  
Top