CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Fondide valitsemine
6630 

KINNISVARAALANE TEGEVUS

68 
Kinnisvaraalane tegevus
68 
68.1 
Enda kinnisvara ost ja müük
681 
68.10 
Enda kinnisvara ost ja müük
6810 
68.2 
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
681 
68.20 
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
6810 
68.3 
Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
682 
68.31 
Kinnisvarabüroode tegevus
6820 
68.32 
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
6820 

KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS

69 
Juriidilised toimingud ja arvepidamine
69 
69.1 
Juriidilised toimingud
691 
69.10 
Juriidilised toimingud
6910 
69.2 
Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
692 
69.20 
Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
6920 
70 
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
70 
70.1 
Peakontorite tegevus
701 
70.10 
Peakontorite tegevus
7010 
70.2 
Juhtimisalane nõustamine
702 
70.21 
Suhtekorraldus ja teabevahetus
7020 
70.22 
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
7020 
71 
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
71 
71.1 
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
711 
71.11 
Arhitektitegevused
7110 
71.12 
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
7110 
71.2 
Teimimine ja analüüs
712 
71.20 
Teimimine ja analüüs
7120 
72 
Teadus- ja arendustegevus
72 
72.1 
Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
721 
72.11 
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas
7210 
72.19 
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
7210 
72.2 
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
722 
72.20 
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
7220 
73 
Reklaamindus ja turu-uuringud
73 
73.1 
Reklaamindus
731 
73.11 
Reklaamiagentuurid
7310 
73.12 
Reklaami vahendamine meedias
7310 
73.2 
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
732 
73.20 
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
7320 

Page 20/25  
Top