CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
6202 
62.09 
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
6209 
63 
Infoalane tegevus
63 
63.1 
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus
631 
63.11 
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
6311 
63.12 
Veebiportaalide tegevus
6312 
63.9 
Muu infoalane tegevus
639 
63.91 
Uudisteagentuuride tegevus
6391 
63.99 
Mujal liigitamata infoalane tegevus
6399 

FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

64 
Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
64 
64.1 
Rahaloomega seotud finantsvahendus
641 
64.11 
Keskpanga tegevus
6411 
64.19 
Muu rahaloomega seotud finantsvahendus
6419 
64.2 
Valdusfirmade tegevus
642 
64.20 
Valdusfirmade tegevus
6420 
64.3 
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse
643 
64.30 
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse
6430 
64.9 
Muude finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid
649 
64.91 
Kapitalirent
6491 
64.92 
Muu laenuandmine
6492 
64.99 
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid
6499 
65 
Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus
65 
65.1 
Kindlustus
651 
65.11 
Elukindlustus
6511 
65.12 
Kahjukindlustus
6512 
65.2 
Edasikindlustus
652 
65.20 
Edasikindlustus
6520 
65.3 
Pensionifondid
653 
65.30 
Pensionifondid
6530 
66 
Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad
66 
66.1 
Finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
661 
66.11 
Finantsturgude haldamine
6611 
66.12 
Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus
6612 
66.19 
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
6619 
66.2 
Kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad
662 
66.21 
Riskide ja kahju hindamine
6621 
66.22 
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
6622 
66.29 
Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad
6629 
66.3 
Fondide valitsemine
663 

Page 19/25  
Top